12 kwietnia 2018

Założyciele

Tomasz Raczyński, adwokat.

Prawnik z wieloletnią praktyką zawodową. Zdobywał ją najpierw w trakcie aplikacji adwokackiej i prokuratorskiej, zaś od lat prowadząc własną kancelarię adwokacką o ugruntowanej renomie.

Z sukcesami reprezentował Klientów w wielu skomplikowanych procesach sądowych (Sąd Najwyższy, sądy powszechne różnych instancji), jako pełnomocnik procesowy i obrońca.

Zajmuje się również doradztwem na rzecz przedsiębiorców, w szczególności działających w branży budowlanej i deweloperskiej.

W 2012 roku został laureatem w prestiżowym Konkursie „Profesjonaliści FORBESA 2012 – Zawody Zaufania Publicznego”.

Obsługuje Klientów z całej Polski, stale spotyka się z Klientami na dyżurach we Wrocławiu oraz w Sieradzu.

Prowadził zajęcia z prawa dla studentów, dzięki czemu jego praktyka adwokacka posiada rozszerzone podstawy teoretyczne.

Prywatnie miłośnik sportu, maratończyk.

Grzegorz Pawełek, adwokat.

Prawnik z wieloletnią praktyką zawodową.

Stały doradca prawny m.in. jednostek Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Jako jeden z nielicznych prawników specjalizuje się w całościowej obsłudze prawnej procesów komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R). Transakcje te pozwalają skomercjalizować wyniki badań naukowych przez inwestorów biznesowych. Specjalista m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa własności intelektualnej.

Od lat uczestniczy w stałej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych działających na różnych rynkach w Polsce, wielokrotnie obsługiwał prawnie transakcje handlowe o milionowej wartości.

Reprezentuje również  sukcesami Klientów w postępowaniach sądowych.

Praktykę zawodową łączył w przeszłości z nauczaniem prawa, prowadząc dla studentów zajęcia z zakresu prawa.

Spotyka się z Klientami we Wrocławiu i w Sieradzu w ramach stałych dyżurów.

Prywatnie interesuje się historią oraz aktywnie uprawia narciarstwo alpejskie.